پذیرفتن مرجوعی کالا در بی بی تویز مطابق موازین ذیل میباشد :

  • در صورتیکه کالای تحویل شده مغایرت با کالای نمایش داده شده در سایت رسمی بی بی تویز باشد . بازگشت کالا و استرداد هزینه بلافاصله و بدون اعمال هزینهای جانبی از قبیل حمل و بسته بندی میباشد . مغایرتها شامل عدم تطابق شکل و رنگ ,اندازه و تعداد میباشد . جنس کالا شامل این امر نمیباشد و تطابق بصری در این مورد کفایت میکند . لذا خریدار نمیتوند ادعا کند که کالای نمایش داده شده مغایرت جنس ساخت با کالای تحویل شده دارد و این از لحاظ مجموعه بی بی تویز قابل قبول نمیباشد .
  • در صورتیکه کالای تحویل شده در زمانبندیهای مشخص در خصوص تحویلهای فوری صورت نگیرد مشتری حق نپذیرفتن و مرجوع کردن کالا را دارد .

نکته  : در خصوص ارسال بوسیله خدمات پستی زمانبندی از دست مجموعه خارج میباشد و مسوولیتی در قبال زمان دقیق تحویل پذیرفته نمیشود لذا مرجوعی بعه علت دیرکرد در تحویل در این خصوص صدق نمیکند

  • کالاها الکتریکی و مکانیکی در صورتیکه بدون دخالت در اجزای داخلی و کشف خرابی در بدو استفاده باشد قابل مرجوع و جابجایی میباشد . در این خصوص استرداد هزینه منوط به نداشتن کالای سالم میباشد .

نکته : در خصوص کالاهای الکتریکی کنترلی مورد فوق صدق نمیکند و مرجوعی قابل قبول نیست .

نکته :مرجوعی به علت عدم توانایی در استفاده و نداشتن مهارت در خصوص استفاده از  کالاهای الکتریکی قابل قبول نمیباشد .

نکته : مرجوعی عروسک به علت پارگی و نخ کش شدن قابل قبول نمیباشد .

هزینه ارسال کالاو بسته بندی  به منظور گارانتی کالاهای ضمانتدار و یا تعویض به عهده خریدار میباشد .